09 อะไรคือนิมิตรของสมถะก

And here is an index of tracks 09 อะไรคือนิมิตรของสมถะก very best we tell and also show to your account. We obtain lots of tunes 09 อะไรคือนิมิตรของสมถะก however many of us merely display the music that we believe would be the ideal music.

Your song 09 อะไรคือนิมิตรของสมถะก is just regarding trial when you just like the track you should pick the authentic mp3. Support this vocalist by means of buying the initial cd 09 อะไรคือนิมิตรของสมถะก therefore the musician provide the most beneficial song and proceed working.

1 สมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 9,449 Downloaded: 15,485 Played: 30,436 Filesize: - Duration: 23:13

2 ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา 1/2.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1,261 Downloaded: 10,913 Played: 83,332 Filesize: - Duration: 9:49:45

3 วิธีเลือกสมถกรรมฐานที่เหมาะสมกับเรา โดยหลวงพ่อปราโมทย์.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 4,032 Downloaded: 19,615 Played: 3,507 Filesize: - Duration: 10:29

4 ศัตรูของการภาวนา :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๑ ไฟล์ 610113a ซีดี ๗๔.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 9,547 Downloaded: 13,155 Played: 20,252 Filesize: - Duration: 33:35

5 *ปฏิบัติ สมถะ- วิปัสสนา #1 เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ฉบับที่ ๑๕ อ่านโดยภิกขุ เอเอ อธิจิตโต.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 7,596 Downloaded: 16,071 Played: 15,793 Filesize: - Duration: 4:53:47

6 อานาปานสติ คือ สมถะ วิปัสสนา.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1,822 Downloaded: 19,607 Played: 43,029 Filesize: - Duration: 30:13

7 "ทำอย่างไร.. เมื่อเกิดนิมิต " พระครูเกษมธรรมทัต สุรศักดิ์ เขมรํสี.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 9,870 Downloaded: 19,622 Played: 2,053 Filesize: - Duration: 14:01

8 เมื่อเกิดนิมิต. จะทำอย่างไร? ".ธรรมะ. พระครูเกษมธรรมทัต ".MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 7,273 Downloaded: 11,077 Played: 378 Filesize: - Duration: 13:54

9 3. การฝึก สมถะ วิปัสสนา กรรมฐาน สมเด็จพระญาณสังวร.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1,510 Downloaded: 11,658 Played: 3,017 Filesize: - Duration: 40:00

10 บทที่ ๗ ดูจิตอย่างไรเป็นสมถะ อย่างไรเป็นวิปัสสนา.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 7,640 Downloaded: 14,888 Played: 1,050 Filesize: - Duration: 1:57

11 การวางจิต เมื่อทำสมาธิ.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 5,214 Downloaded: 14,672 Played: 1,441,097 Filesize: - Duration: 28:10

12 สอนกรรมฐาน-ให้ได้ฌาน,ทรงฌาน.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 7,430 Downloaded: 13,098 Played: 296,777 Filesize: - Duration: 47:35

13 วิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น_ นั่งภาวนา.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 7,710 Downloaded: 14,042 Played: 639,272 Filesize: - Duration: 25:26

14 การพัฒนาจิตใจ : งานที่หนึ่งคือสมถกรรมฐาน โดยหลวงพ่อปราโมทย์.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 2,706 Downloaded: 16,650 Played: 1,200 Filesize: - Duration: 13:54

15 มรรคมีองค์แปด ย่อเหลือ 2 คือ สมถะ วิปัสสนา สมถะหายไปแล้ว.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 9,642 Downloaded: 15,111 Played: 41 Filesize: - Duration: 1:40

16 ปฏิบัต สมถะ วิปัสสนา 2/2.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1,292 Downloaded: 19,321 Played: 33,836 Filesize: - Duration: 9:17:22

17 สมาธิ สมถะ วิปัสสนา หลวงพ่อฤาษีลิงดำ.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 6,856 Downloaded: 14,699 Played: 191,391 Filesize: - Duration: 1:28:46

18 การเจริญสมถะและวิปัสสนา 3/3 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1,796 Downloaded: 15,970 Played: 1,967 Filesize: - Duration: 1:04:41

19 เคล็ดลับของสมาธิ เคล็ดลับของสมถะ.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1,218 Downloaded: 16,728 Played: 98 Filesize: - Duration: 4:03